Werkwijze

Ingang ‘Bedrijfstak en beroep’
* kies de gewenste bedrijfstak via een uitklapmenu
* verfijn/filter de zoekopdracht door selectie van Beroep/Periode/Activitieit en/of Referentie.

Onderin de pagina verschijnen één of meerdere resultaten. Vervolgens ziet u bij elk resultaat onder de kolom ‘CAT’ (categorie) de mate van blootstelling aan asbest. Door met de cursor over de code te schuiven ziet u de blootstelling, uitgedrukt in het aantal vezels per m3.

Onder ‘Sub-tabel’ kunt u nadere bedrijfstakgegevens lezen.

Onder ‘aanvullende informatie’ kunt u lezen over hoe bij deze bedrijfstak en dit beroep asbest werd gebruikt. Niet bij elke geselecteerde bedrijfstak is de ‘Aanvullende informatie’ aanwezig.

Ingang ‘Beroep en bedrijfstak’
* kies het gewenste beroep via een uitklapmenu
* verfijn/filter de zoekopdracht door selectie van Bedrijfstak/Periode/Activitieit en/of Referentie.

Onderin de pagina verschijnen één of meerdere resultaten. Vervolgens ziet u bij elk resultaat onder de kolom ‘CAT’ (categorie) de mate van blootstelling aan asbest. Door met de cursor over de code te schuiven ziet u de blootstelling, uitgedrukt in het aantal vezels per m3.

Ingang ‘Producten’
Met behulp van deze ingang kunt u zien welke asbesthoudende producten er bekend zijn. U kiest of het gaat om een leverancier of een producent en het type product. Vervolgens ziet u onderin de pagina een lijst met producten.

Meer Informatie
Hier vindt u meer informatie over de opzet, algemene opbouw en structuur, achtergrondgegevens van specifieke velden en de randvoorwaarden voor toepassing van de Asbestkaart.