De Asbestkaart

De asbestkaart is een elektronisch expertsysteem voor het beoordelen van de historische asbestblootstelling in bedrijfstakken en beroepen in de periode 1945-1994. Beschikbare informatie over de asbestblootstelling en ontwikkelingen in productieprocessen en arbozorg-systemen in Nederland wordt gebruikt om de trends in de historische blootstelling aan asbest te beschrijven. De asbestkaart beslaat de periode 1945-1994. Het jaar 1945 is gekozen omdat de vooroorlogse asbestindustrie in Nederland van zeer geringe omvang is geweest (Burdorf e.a., 1997a). Het jaar 1994 is gekozen omdat vanaf 1 juli 1993 het gebruik van asbest en asbesthoudende producten verboden is in Nederland.

De informatie over historische asbestblootstelling is ontleend aan verschillende bronnen. Kwalitatieve informatie over veranderingen in asbestblootstelling en stand der techniek in bedrijfstakken en beroepen in Nederland in de periode 1945-1994 is afkomstig uit dossiers van schadeclaimprocedures van asbestslachtoffers. Kwantitatieve gegevens over asbestblootstelling in Nederlandse bedrijven zijn afkomstig uit de wetenschappelijke literatuur, rapporten van de Arbeidsinspectie en openbare processtukken. Omdat over de asbestblootstelling in Nederlandse bedrijven onvoldoende kwantitatieve gegevens voorhanden zijn, is het expertsysteem mede opgebouwd op basis van gegevens uit het buitenland, met name Engeland, Verenigde Staten, Duitsland, Australiƫ, Finland en Canada. In deze landen is reeds vanaf 1960 op min of meer systematische wijze de asbestblootstelling in het beroep in kaart gebracht.

Het expertsysteem is voorgelegd aan personen met inzicht in de historische ontwikkeling van bedrijfstakken en hun arbozorgsysteem. Deze deskundigen zijn met name gezocht in kringen van arbeidsinspecteurs, arbeidshygiƫnisten en veiligheidskundigen maar ook enkele oud-medewerkers van asbestbedrijven hebben belangrijke aanvullende informatie verstrekt.